Factsheet NOORDZEEKANAALGEBIED WINT OMGEVINGSWETPRIJS MET ICT

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wint dit jaar de Eenvoudig Beter Trofee. Uit de lijst van zes genomineerden kwamen zij als beste uit de bus. De omgevingsdienst is druk aan de slag om werkprocessen met elkaar te verbinden en deze te digitaliseren, aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die de prijs vanmiddag uitreikte. Informatie gedigitaliseerd Deze…

Factsheet Adviesrapport ‘Niet sleuren, maar sturen’ FS

Zaakgericht werken wordt vaak gezien als een ICT-project. Dat is een ernstigemisvatting. Zaakgericht werken betekent dat medewerkers op een andere maniermoeten gaan werken. Het technische zaaksysteem dient puur ter ondersteuning vandeze nieuwe werkvorm. Het veranderen van de manier van werken en dus ook vanhet gedrag van de medewerkers is de grootste uitdaging tijdens de implementatievan…