De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wint dit jaar de Eenvoudig Beter Trofee. Uit de lijst van zes genomineerden kwamen zij als beste uit de bus. De omgevingsdienst is druk aan de slag om werkprocessen met elkaar te verbinden en deze te digitaliseren, aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die de prijs vanmiddag uitreikte.

Informatie gedigitaliseerd

Deze aanpak is essentieel om straks te kunnen aansluiten bij het Digitale Stelsel Omgevingswet en daarmee de voordelen van de wet optimaal te benutten, stelt de minister. ‘In een periode van slechts anderhalf jaar heeft het Noordzeekanaalgebied haar volledige informatievoorziening gedigitaliseerd. Voor 26 gemeenten en vier provincies wordt het hierdoor mogelijk digitaal aanvragen te doen, dossiers in te zien en de stand van zaken van projecten te volgen. Hiermee sluiten zij straks perfect aan bij het digitale stelsel van de Omgevingswet. Zij zijn dan ook de terechte winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee.’

Stroeve aanloop

De aanloop naar de vorming van de omgevingsdienst verliep stroef, maar inmiddels draait de dienst op volle kracht. Omgevingsdienst NZKG omschrijft zichzelf als een strategische informatiemakelaar. “We steken veel tijd en energie in informatiegestuurde handhaving en het opzetten van een informatienetwerk. Goede betrekkingen en afspraken met externe partners staan voorop: andere omgevingsdiensten, Bureau Milieucriminaliteit (Politie), Coördinatiebureau Bibob, Belastingdienst, Douane, DCMR, Rijkswaterstaat, Waternet, Korps Landelijke Politiediensten, Functioneel Parket, de Rijksinspecties (ILT, ISW) etc.”

Andere genomineerden

De andere vijf genomineerden waren het Omgevingsplan Binckhorst van gemeente Den Haag, project Zorgvuldige veehouderij van provincie Noord-Brabant, de Leiding over Noord van Eneco, het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord van gemeente Soest en als vijfde de aanpassing van de omgevingsvisie van de provincie Overijssel.

Geef een reactie