Koppeling DSO en Mozard – Wat is de stand van zaken?

Ondanks het uitstel van de nieuwe omgevingswet, gaan de voorbereidingen om de koppeling tussen het DSO en Mozard te kunnen realiseren onverminderd hard door. Bij verschillende Mozard VTH-klanten zijn de voorbereidingen in volle gang! Bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevindt het koppelingstraject zich op dit moment in de beginfase. Dit geldt voor zowel DSO-STAM koppeling als…

Mozard te gast in RTLZ programma ‘Doe maar duurzaam’!

Mozard heeft deelgenomen aan een uitzending van het tv-programma Doe Maar Duurzaam op RTLZ. Door de komst van de nieuwe omgevingswet en de mogelijkheden die moderne ICT oplossingen bieden, zijn organisaties volop bezig met het zoeken naar de beste systemen. Een goede manier om de dienstverlening en informatievoorziening van organisaties te verbeteren is zaak-objectgerichtwerken met…

Invoering van de Omgevingswet hand in hand met Zaakgericht Werken

Ondanks het besluit van uitstel, bereiden veel organisaties  zich voor op de Omgevingswet. Er is vastgesteld dat die organisaties zaakgericht gaan werken. Dat helpt de samenwerking tussen die organisaties. In het verleden werd zaakgericht werken vaak ingezet voor de dienstverlening naar externe klanten (burgers en bedrijven). Tegenwoordig beseft men steeds meer dat zaakgericht werken ook…

DCMR & Mozard VTH-Suite – Succesvolle implementatie op afstand!

Na een spannende aanbesteding heeft milieudienst DCMR – de grootste Omgevingsdienst van Nederland – gekozen voor de Mozard VTH-Suite als nieuw VTH-systeem. Met Mozard VTH-Suite worden de complexe VTH-processen van DCMR geoptimaliseerd en worden zowel de interne bedrijfsvoering als de dienstverlening verbeterd.  In 2021 werken we hard aan de implementatie van de Mozard VTH-Suite binnen…