Ondanks het besluit van uitstel, bereiden veel organisaties  zich voor op de Omgevingswet. Er is vastgesteld dat die organisaties zaakgericht gaan werken. Dat helpt de samenwerking tussen die organisaties.

In het verleden werd zaakgericht werken vaak ingezet voor de dienstverlening naar externe klanten (burgers en bedrijven). Tegenwoordig beseft men steeds meer dat zaakgericht werken ook zeer geschikt is voor ketensamenwerking. Een verzoek van een afdeling aan een andere afdeling, is namelijk ook een vorm van dienstverlening. De ene afdeling levert een dienst aan de andere afdeling. Maar ook een verzoek van een organisatie aan een ketenpartner is een vorm van dienstverlening. De ketenpartner levert een dienst.

De kern van zaakgericht werken is dat je de klant op de hoogte houdt van de stand van zaken met betrekking tot de gevraagde dienst: de status. ‘De klant’ kan in dit geval een burger of een bedrijf zijn, maar dus ook een andere afdeling of een ketenpartner. De klanten op de hoogte moeten houden van de stand van zaken, brengt met zich mee dat de eigen informatievoorziening verbetert. Niet alleen de klanten zijn dan up-to-date, maar ook de collega’s.

Zaakgericht werken kan worden geïmplementeerd door bestaande toepassingen van extra functionaliteit te laten voorzien om klanten, ketenpartners en collega’s op de hoogte te kunnen houden van de status van gevraagde diensten. Het ligt echter meer voor de hand om voor zaakgericht werken een aparte toepassing in te zetten die als basis heeft klanten, ketenpartners en collega’s op de hoogte te houden van de status van gevraagde diensten: een zaaksysteem. Steeds meer organisaties kiezen voor zo’n centraal zaaksysteem.

Er zijn standaarden bedacht om gegevens uit te wisselen tussen de centrale zaaksystemen van ketenpartners en tussen het centrale zaaksysteem van een organisatie en bestaande toepassingen. Dat laatste wordt steeds minder relevant naarmate het centrale zaaksysteem meer functionaliteit bevat. Het centrale zaaksysteem kan dan een groot deel van de bestaande toepassingen vervangen.

Het vervangen van bestaande toepassingen zien we meer en meer gebeuren bij organisaties die gebruik maken van de Mozard VTH-Suite. De Mozard VTH-Suite sluit aan bij alle landelijke standaarden voor Zaakgericht werken en de Omgevingswet.

Geef een reactie