Ondanks het uitstel van de nieuwe omgevingswet, gaan de voorbereidingen om de koppeling tussen het DSO en Mozard te kunnen realiseren onverminderd hard door. Bij verschillende Mozard VTH-klanten zijn de voorbereidingen in volle gang!

Bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevindt het koppelingstraject zich op dit moment in de beginfase. Dit geldt voor zowel DSO-STAM koppeling als de koppeling met de DSO-samenwerkingsfunctionaliteit. Beide koppelingen worden gerealiseerd met onze eigen Mozard API Gateway. Er wordt op dit moment op functioneel gebied onderzoek gedaan naar de beste opties.

De DSO-STAM koppeling is bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, de grootste omgevingsdienst van Nederland, naar tevredenheid geïmplementeerd en bovendien ook technisch geaccepteerd. Middels een combinatie van de DSO-STAM koppeling en onze eigen Mozard API Gateway kunnen de binnengekomen aanvragen, binnen enkele seconden, worden ontvangen in de Mozard VTH-Suite en direct in behandeling worden genomen. De komende weken zal de implementatie van de DSO-samenwerkingsfunctionaliteit centraal staan. Ook hiervoor zal onze eigen Mozard API Gateway worden ingezet.

Ook bij gemeente Rhenen is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan de voorbereiding voor de technische realisatie van DSO-STAM. Met als gevolg dat gemeente Rhenen inmiddels is ingeschreven in het CPA-register en is gemandateerd binnen het DSO. Daarnaast is er, in overleg met de processpecialisten, een beeld gevormd van de DSO-gerelateerde processen en de werking daarvan. Het resultaat van dit overleg zal de basis vormen voor de functionele inrichting in de Mozard VTH-Suite zodat het aansluit op de nieuwe Omgevingswet-processen. Vanaf september zal hier de focus op liggen.

Leave a Reply