Koppeling DSO en Mozard – Wat is de stand van zaken?

Ondanks het uitstel van de nieuwe omgevingswet, gaan de voorbereidingen om de koppeling tussen het DSO en Mozard te kunnen realiseren onverminderd hard door. Bij verschillende Mozard VTH-klanten zijn de voorbereidingen in volle gang! Bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevindt het koppelingstraject zich op dit moment in de beginfase. Dit geldt voor zowel DSO-STAM koppeling als…