Invoering van de Omgevingswet hand in hand met Zaakgericht Werken

Ondanks het besluit van uitstel, bereiden veel organisaties  zich voor op de Omgevingswet. Er is vastgesteld dat die organisaties zaakgericht gaan werken. Dat helpt de samenwerking tussen die organisaties. In het verleden werd zaakgericht werken vaak ingezet voor de dienstverlening naar externe klanten (burgers en bedrijven). Tegenwoordig beseft men steeds meer dat zaakgericht werken ook…