Leveringsvoorwaarden

Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de te leveren producten en diensten heeft Mozard BV haar algemenen leveringsvoorwaarden beschreven.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mozard BV haar diensten aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Wat zijn de leveringsvoorwaarden van Mozard BV?

De voorwaarden zijn te vinden in de onderstaande verwijzing.

Algemene leveringsvoorwaarden