Koppelen met andere toepassingen

Integraties en koppelingen

Mozard biedt haar klanten een optimale flexibiliteit door zelf te configureren (generieke) functionaliteit in combinatie met de API architectuur voor de uitwisseling van gegevens met andere systemen zowel lokaal als landelijk.

Mozard bezit al vanaf de oprichting over een groot scala van koppelvlakken/ API’s om geautomatiseerd gegevens te kunnen uitwisselen met andere toepassingen. De Mozard VTH Suite faciliteert koppelingen die voor alle processen/zaaktypen relevant zijn.

Klanten zijn geheel vrij om nieuwe koppelingen in te richten, vaak is hierbij wel specifieke kennis nodig. Ook daar kan Mozard VTH helpen om een goed werkende koppeling op te leveren.